Herlufmagle Hallen

Generalforsamling torsdag den 24. april 2019

Indledningsvis bød formand Cathrine Riegels Gudbergsen velkommen

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Dirigent Githa Nelander blev valgt. Githa erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt i Sjællandske den 4. april 2019. Generalforsamlingen var også i Glumsø Ugeblad, men desværre var der fejl i dagen, men korrekt dato. Dette blev ændret, og bragt i igen. 

Referent Pia Ingeman Tuborg blev valgt.

Stemmetæller Grethe Pedersen blev valgt.

 

Til generalforsamling var mødt 19 personer, hvoraf 16 var stemmeberettiget.

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse Tak

Der takkes for det gode samarbejde og engagement, som Jim Rasmussen og Karina Pagh har vist i deres tid i Herlufmagle hallens bestyrelse. Begge stopper i bestyrelsen. 

Derudover takkes Benny Petersen og Carsten Hermund for deres store indsats i 2018.

Nicklas Søgaard Amelung er tilbage i bestyrelsen, som kasserer, hvilket vi er rigtig glade for. Aktivitetsudvalget takkes for deres store indsats med nye tiltag, såsom banko og ellers er fulde af en masse idéer. Prik til folk for at få frivillige, de kommer desværre ikke af sig selv.  Ivan Kjeldsen takkes for at være hurtig ude med regnskabet.

Renovering af værelser

Vi er påbegyndt renoveringen af værelserne. Det er enormt hvad det har gjort. Værelserne er blevet lysnet med hvid maling og der er kommet nye møbler. Det er som at komme et helt andet sted hen.

Det er utroligt hvor langt man kan komme for få midler.

Der ligger billeder på facebook og hjemmesiden. 

Vi beder om, at der slås et slag for værelserne, så vi kommer ud til flere. Det er en rigtig god mulighed for overnatning, hvis man skal holde fest eller andet

Hyggerum

Der er etableret hyggerum i forhallen med møbler, som er til salg. Vi kan se at det bliver brugt og det skaber en hyggestemning. I og med at møblerne er til salg vil der løbende ske en udskiftning. Endnu et tiltag som gør at det bliver en mere indbydende hal at komme i udover den gode service.

 

Danseaftener

Der er danseaftener hver 14. dag, og er dybt imponeret over hvor mange der kommer

Svømmeren

Historisk rædselsfuld varm og tør sommer ifølge landmanden, men svømmeren har aldrig haft det bedre. Personalet har klaret det utrolig godt, på trods af at der var meget arbejde hele tiden. Vi valgte at lukke svømmeren 1 dag for at filtre og pumper kunne få ro, og der kunne blive gjort ordentligt rent.

Derved sikrede vi at der ikke kom en bakterie, hvilket ville have skabt en dårlig historie. 

Tak til tidligere livreddere, som trådte til i løbet af sommeren. I og med at det er gået godt, har vi valgt at reinvestere nogle af de ekstra penge, som er tjent. Vi drømte om en ny stor rutsjebane, men disse skal kontrolleres og det koster hvert år, så vi har valgt en der minder om den gamle, da denne ikke skal kontrolleres. Der er lavet en overdækket terrasse, så man på varme dage kan være i skygge og kolde dage stå i læ eller der kan holdes f.eks. børnefødselsdag. 

 

Cafeteriet

Der er et godt samarbejde med Ole. Vi har lavet noget helt vildt, der er ændret på cafeteriets åbningstider. Det er noget, som vi har drøftet rigtig meget og er kommet frem til at der er nye tider og færre som i hverdagen bruger cafeteriet. Der er stadig mulighed for, at komme op og spise i cafeteriet, hvis man ved det et par dage i forvejen og er nogle stykker, så kan man skrive til Ole og se om det passer ind. Det er et forsøg og vi evaluerer det efter sommeren.

Der er godt fyldt i ordrebogen. 

Hallen er også godt booket, der kommer f.eks. nogle fra Frederiksberg for at spille fodbold.

Vi arbejder på at få flere pakkearrangementer, hvor lokaler og værelser benyttes. 

Vi har startet noget nyt, børnefødselsdag, hvor man kan komme i hallen og lave nogle aktiviteter og derefter få lidt mad. Her prøver vi at byde ind med noget andet til vores område, så man ikke nødvendigvis skal tage i bowlingcenteret.

50 års jubilæum

Hallen har 50 års jubilæum, og da der var 40 års jubilæum blev det holdt over 3 dage, hvor der var et vildt program. Formanden vil gerne, som afslutning på beretningen høre, om der er forslag eller ønsker til hvordan vi skal fejre vores 50 års jubilæum. 

 

Der var en drøftelse af jubilæet og hvordan det kan gøres. Blandt andet blev der talt om, at det ønskes at det er i stil med 40 års jubilæet. Drøftelsen faldt også på om vi kan trække folk til, når der er andre fester tæt på jubilæet. Der var en bred enighed om, at der er forskel på hallens jubilæum og de andre fester. Det er et andet publikum og det vil formentlig være folk, som har fulgt hallen igennem mange år, som deltager. Derudover var der et ønske om, at det var bands, som tidligere har spillet i hallen. Det kunne også være noget kult for at tiltrække flere aldersgrupper. Bestyrelsen vil arbejde videre med det.

Beretningen blev godkendt.

 

  1. 3.       Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse Ivan Kjeldsen gennemgik regnskabets hovedtal.

Det ses at der er en lille stigning i driftsomkostningerne og lokaleomkostninger, men til gengæld er der et fald i personaleomkostninger, grundet sygdom, hvoraf der er kommet refusion. Den varme sommer har gjort, at svømmebadet har tjent betydeligt mere end 2018. Dette er med til at give et Herlufmagle hallen et pænt overskud i 2018.

Cathrine Riegels Gudbergsen roste hallens bestyrelse og personale for at gøre så godt et arbejde, som sikre hallen en solid pengebeholdning. Derudover takkes Benny Petersen for at styre det hele til UG.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. 4.       Indkomne forslag Ingen forslag.

 

  1. 5.       Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse Ivan Kjeldsen gennemgik budgettet for 2019, som går i 0.

 

Budgettet blev godkendt.

 

  1. 6.       Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 50 kr. pr. person.

 

Det blev taget til efterretning.

 

  1. 7.       Valg af bestyrelse. På valg er:

for 2 år Pia Tuborg (villig til genvalg) – Valgt. for 2 år Jan Hovmand (villig til genvalg) – Valgt.

for 2 år Karina Pagh (ønsker ikke genvalg) for 2 år Nicklas Amelung (villig til genvalg) – Valgt.

for 1 år Jim Rasmussen stopper 1 år før tid

 

Cathrine Riegels Gudbergsen foreslår Michael Lindkvist vælges ind for 2 år og Pia Quade vælges ind for 1 år. Begge blev valgt ind.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

for 1 år Hiba Belhaiba – Her blev Marianne Olsen valgt. for 1 år – Bestyrelsen har fået bemyndigelse til at vælge en suppleant.

 

8. Eventuelt

Der opfordres til at alle prøver om de kan erhverve flere og nye medlemmer til hallen.

 

 

Herlufmagle den  _____________

 

 

        Dirigent Githa Nelander                                                           Formand Cathrine Riegels Gudbergsen

 

      ___________________________                                 _____________________________