Herlufmagle-Hallens

Generalforsamling den 26. april 2017 i Hallen

 

Referat

 

1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Diirigent Jan Stampe Nielsen   

Lovlig indkaldt i Glumsø ugeblad den 4. april

Referent Benny Petersen –stemmetæller: Finn Mogensen – Stig Hansen

25 personer var fremmødt og 16 var stemmeberigtige

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse

Vi blev i lokalområde ramt af et dødsfald, som vil påvirke mange aktive børn og vokse i fremtiden, i en alder af bare 42 år blev Morten Weber taget fra os alle, alt fore tidligt. Morten var et stort aktiv for Suså If og deltog også i hallens bestyrelse som suppleant

Ære være Mortens minde. 

HH i god og naturlig drift

Vi har forsat en hal i god drift med mange aktiviteter og god søgning på timer i hal 1 og 2. Der er fuld belægning i de bestilte timer. Det er en udfordring for idrætsklubberne, som økonomisk er udfordret i Næstved Kommune. Vi skal være opmærksomme i fremtiden og se efter udviklingen og hvordan Næstved Kommune vil udfordre idrætslivet på den økonomiske del.

Vi har i dag 120 medlemmer af HH.

Fokus på arrangementer som ikke har sportslige relationer

I bestyrelsen er vi sikker på, at vi ikke i fremtiden alene kan sikker HH drift af sport alene og har derfor sat fokus på, at der skal andre arrangementer i hallen, som kan supplere indtægter i fremtiden. Og jeg skal love for at personalet har fået skabt mange aktiviteter som er indtægts givende. Jeg nævner et udpluk:

Kurser med overnatning 12, Danseforening 15, DVS udstillinger 24, Møder i hal 1 og 2, samt små Møder i div. mødelokaler 99, Div. sportsstævner 28.

Fremtiden ser også lys ud, hyggeklubben har bestilt hallen til dans og hygge hver anden lørdag i 2017 og 2018, samt DLG udstilling og års møde er bestilt i 2018.

Kunstgræsbanen er godt belagt, selv om der er kommet en bane i Herlufsholm.

Vi havde også en god sæson i svømmebadet og vi ser nu afkastet af de investeringer, som er lavet og betalt af Næstved kommune  

Vi har en god hal med mange aktiviteter og her skal lyde en stor tak til personalet for at have fokus på, at vi får sat Herlufmagle Hallen på land kortet.

Partner skabsaftale med Næstved Kommune 

Herlufmagle Hallen har Partnerskabsaftale med Næstved kommune og nu også en med NK forsyning, som kaster 50.000 kr. af sig om året. Det er en 5 årig aftale, men den skal desværre genforhandles hvert år.

Cafeteria

Ved de sidste 2 generalforsamlinger har der været en god dialog om driften af HH cafeteria. Vi lovede at følge driften meget tæt og kunne ved sommertid sidste år se, at der ikke skete den fornødne udvikling i omsætningen. Bestyrelsen så sig nødsaget til at ændre på den måde vi havde drevet cafeteriaet på. Målet var også den gang at komme tilbage til et forpagter par.

Efter nogle samtaler med personalet om overtagelse af driften af cafeteria, kom vi frem til, at det ikke kunne lade sig gøre, trods nogle gode forsøg på at få det kørt videre med personalet som forpagter.

Vi begyndte at arbejde på en ny forpagter og Ole og Michael kom ind i billede. Vi fik lavet en aftale med dem om, at tage en prøve periode på 3 mdr. og derefter en 2 års kontrakt. Det er gået over al forventning og Ole og Michael og ikke mindst Anja har gjort en forskel. Vi er tilbage med et cafeteria som emmer af duften af hjemme lavet mad og hygge som sender gode signaler til hele Herlufmagle og omegnen.  

For lokalsamfundet er det vigtigt, at vi har et sted at mødes og kan få god mad i den travle hverdag.

Håber at vi og i forsat vil bakke op om HH cafeteria.

Når jeg ser ud til de lokale haller, som ligger omkring os, mangler der forpagter i flere hallen. Så det er ikke guld at drive et cafeteria i forbindelse med en hal lidt ude fra centrum af storebyerne. 

 

 

Nyt personale

Også i HH har vi fået ny medarbejder. Det er Carsten, som har afløst Jan som søgte nye udfordringer. Carsten er lokal og bruger HH sammen med familien. Carsten er kommet godt ind i opgaverne og han får ros fra alle, som jeg har mødt   

Vi skal have fokus på udviklingen, for at sikker vores perle her i den nordlige del af Næstved Kommune. For at sikker at udviklingen forsætter, satte Bestyrelsen gang i en undersøgelse, som skulle pege i retning af, hvor vi skal hen. Til sådanne ting skal der bruges nogle visioner og målsætninger og det arbejde satte vi i gang lige efter generalforsamlingen i 2016. Vi har nu resultatet, som Jim her vil præsenterer for jer.

Kort indlæg fra Jim omkring hallen strategiplaner.

Jim orienterer omkring strategiplaner for hallen det er et år siden man startede op med processen og så har der været afholdt borgermøde med ca 50 deltager og bestyrelsen har afholdt en række møder og der har været kørt er spørge undersøgelse, og der arbejdes kraftigt videre med den.

Beretning godkendt, ingen kommentar

Kommentar til Jimms indlæg:

Cathrine Riegels kommentere, meget bedre og tætter samarbejde med lokalrådet

3. Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse.

Revisor Ivan Kjeldsen fremlægge regnskabet i hovedtal

Ser fornuftigt ud med et lille underskud

Formanden Preben kommentar at investering, der er investeret på det energimæssige.

 

Regnskab godkendt 

 

4. Indkomne forslag.

Ingen forslag

 

5. Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse.

Revisor Ivan Kjeldsen gennemgår budgettet, og budgettet går i 0

Budget godkendt uden kommentar

 

6. Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 50 kr. pr. person

Godkendt 

 

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

 for 2 år Ingelise Christensen (ønsker ikke genvalg)   Valgt Pia Ingemand Tuborg

 for 2 år. Morten Lindholm (villig til genvalg) Valgt

 for 2 år Karina Pagh (villig til genvalg) Valgt 

​ for 2 år Jan Hovmand ( villig til genvalg) Valgt

​ for 1 år Ronni Olsen ( stopper før tid ). Valgt  Nicklas Refseim 

​ for 1 år Preben Jul Pedersen ( stopper før tid ) Valgt   Nicklas Søgaard Armelung 

​        

      Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

​ for 1 år Bjørn Hansen.  valgt blev   Preben Jul Pedersen

​ for 1 år Morten Weber.  valgt blev  Gitte Hoffmann Jensen 

 

8. Eventuelt.

Bjørn kommentere at det er dårligt med 25 fremmødte og kun 17 som har stemmeret. 

Preben afslutte med at rose dem som er stoppet i bestyrelsen og har gjort et stort stykke arbejde for Herlufmagle hallen i de seneste 5 år 

Der har været fokus på det som der skulle være fokus på, og han roste hallen faste personale for der store stykke arbejde i Hallen

Han roste vores ny forpagter i cafeteriet og vi skulle passe godt på dem.

Kunstgræs bane gik det godt med og så nævnte han de store opgaver som var blevet løst blandt andet   udskiftning af vinduer og renovering af svømmebadet.

Han nævnte at man skulle arbejde videre med at få driften af Glumsø hallen.

 

Jan Stampe fik ordet 

Ønsker den ny bestyrelse alt held og lykke med ny strategi planerne

Og så fortalte han lidt om liv i Hallen, han er kommet her siden den blevet bygget og der har været medgang og modgang i Herlufmagle hallen.

 

 

Herlufmagle den 26. april 2017

Godkendt af: 

Formand Preben Jul Pedersen

Dirigent Jan Stampe Nielsen