1/10-2014 så er maskinerne i fuld gang med at grave jord af og læsse det og køre det væk.