24/9-2014
Samme dag som der blev taget det første spadestik, gik maskinerne i gang med at grave jord af, de havde tyvstartet lidt.