1/10-2014 Der bliver læsset jord og kørt væk.. ca. 109 læs jord med ca 24 kubikmeter på hvert læs